U bevindt zich hier: Home > Verslavingspsychiater i.o.

Verslavingspsychiater i.o.

De opleiding verslavingspsychiatrie bij Tactus Verslavingszorg staat open voor degenen die medicijnen hebben gestudeerd en bezig zijn met hun specialisatie tot psychiater.

Tactus heeft sinds 2012 erkenning voor een jaar psychiatrieopleiding binnen het aandachtsgebied volwassenen. Binnen deze opleiding beoogt Tactus de AIOS vaardigheid op specialistwerkniveau bij te brengen in het herkennen, behandelen en managen van de speciale psychiatrische vraagstukken die optreden bij patiënten met verslavingsproblematiek. Bovendien wil de opleiding de AIOS inzicht verschaffen in de complexe interactie tussen psychoactieve middelen en psychiatrische aandoeningen, waarbij ook het omgaan met complexe patiëntsystemen een leerdoel is.
Tenslotte wil de opleiding aandacht vestigen op de specifieke somatische problemen bij verslaafden. Een stage verslavingspsychiatrie binnen Tactus biedt hiermee een uitgelezen kans om competenties op psychiatrisch, maar ook op verslavings- en somatisch gebied te ontwikkelen.

De opleiding verslavingspsychiatrie vindt plaats in de Stedendriehoek, op de locaties Intensieve Behandelkliniek Zutphen en de Tactus-polikliniek in Apeldoorn. De opleiding duurt in totaal een jaar. De AIOS doet daarbinnen ervaring op in zowel een klinische als een ambulante setting. In deze regio zijn 8 psychiaters werkzaam; er is ruimte voor drie AIOS.

Er is ook een opleidingsplek forensische verslavingspsychiatrie met een  combinatie van klinische en ambulante werkzaamheden (standplaats Zutphen).

De AIOS heeft tenminste een uur per week supervisie op de werkplek en tweewekelijks mentoraat door een psychiater van een andere locatie. Onderwijs wordt in principe op de donderdag ingeroosterd en bestaat uit blokken verslavingsneurobiologie, verslavingspsychiatrie en somatiek. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd d.m.v. begeleiding en het beschikbaar stellen van tijd.

Belangstelling en/of vragen?
Mail naar psychiatrieopleiding@tactus.nl.
Of bel via 088 382 28 87 en vraag naar mw J. van der Nagel (psychiater) of mw. A.M. van den Hoek (psychiater).

Praktijkverhalen van verslavingspsychiater Joanneke van der Nagel in Medisch Contact:
Een leerzame afkorting
Permanente dronkenschap