U bevindt zich hier: Home > Trainingsaanbod

Trainingsaanbod

Alle trainingen en cursussen worden op maat gemaakt voor uw organisatie. Dat betekent dat uw aanvraag ook een combinatie van voornoemde cursussen en trainingen kan zijn. Iedere situatie vraagt om een specifieke aanpak, die kunnen wij u bieden. Hieronder vindt u het aanbod van Tactus Trainingen en Advies:

1. Barcode
In deze cursus leren medewerkers/sters van horecabedrijven wat zij kunnen doen om riskant gebruik van alcohol en drugs te voorkomen of te beperken. Er wordt ingegaan op beroepshouding, wetgeving, bedrijfsbeleid en alcohol en veilig uitgaan. Er kan uit 2 van 4 keuzeblokken gekozen worden om nader op de stof in te gaan: druggebruik, overmatig alcoholgebruik, alcohol en minderjarigen, dealen.

2. Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)
In deze training voor barvrijwilligers/sters van sportverenigingen, studentenverenigingen en multifunctionele accomodaties wordt ingegaan op de werking van alcohol, wet- en regelgeving t.a.v. alcohol, huisregels, leeftijdscontrole en het omgaan met lastige situaties aan de bar. Aan het eind van de training is de barvrijwilliger IVA-gecertificeerd.

3. Goed gastheerschap in de coffeeshop
Deze training gaat in op de professionele beroepshouding van coffeeshopmedewerkers/sters ten aanzien van de gasten in de coffeeshop. Derhalve is er aandacht voor de rollen van de coffeeshopmedewerkers/sters (rolmodel, gastheer/vrouw), de werking en de risico’s van cannabis, wet- en regelgeving, toelatingseisen en nee-verkopen

4. Beleidsvorming middelengebruik
Voorkomen is beter dan genezen. Een uitspraak die zeker van toepassing is op middelengebruik binnen een organisatie. Preventief beleid dat voorkomt dat medewerkers minder functioneren door gebruik van middelen is een goede stap. Tactus helpt bij het opstellen van dit beleid op individueel, groeps- en organisatieniveau.

5. Middelengebruik
De trends op het gebied van middelen veranderen voortdurend. Er komen nieuwe drugs bij en andere verdwijnen. In de training middelengebruik worden diverse (nieuwe) middelen en hun werking besproken. Hoe ziet het eruit? En wat doet het met je? Relevante vragen die in deze cursus beantwoord worden. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van een verslaving en de factoren die hier een rol bij spelen.

6. Signaleren en bespreekbaar maken
Tijdig signaleren van gebruik van middelen kan veel problemen voorkomen. Toch zijn er (te) weinig mensen die deze kennis en vaardigheden bezitten. Tactus leert medewerkers op de juiste manier te reageren bij incidenten. Maar belangrijker nog: hoe kunnen deze situaties worden voorkomen? Bovendien wordt geleerd hoe de problematiek bespreekbaar gemaakt kan worden bij medewerker of leidinggevende.

7. Motiverende gesprekstechnieken
Middelengebruik is een onderwerp dat vaak maar moeilijk bespreekbaar is. Het leent zich niet voor een simpel en snel gesprekje. In deze cursus worden strategieën en technieken besproken die middelengebruik goed bespreekbaar maken. Het perfecte gereedschap voor gesprekken over verslavingsgedrag.

8. EHBD (Eerste Hulp Bij Drank- en Drugsincidenten)
Snel en verantwoord reageren kan levens redden. In deze cursus leren medewerkers dan ook hoe te handelen bij gezondheidsincidenten door drank- en drugsgebruik. Horecamedewerkers, politiefunctionarissen, ambulancepersoneel, huisartsen en verplegers zijn voorbeelden van personen die te maken kunnen krijgen met de gevolgen van overmatig drank- en drugsgebruik. Herkennen van het middel en verlenen van eerste hulp komen aan de orde. De informatie wordt aangepast aan de doelgroep en is zo altijd relevant.

9. LVB en Verslaving (SumID-Q)
Het gebruik van alcohol en drugs (ook wel ‘middelen’ genoemd) door mensen met een verstandelijke beperking staat de laatste tijd toenemend in de belangstelling. Zowel in de media als in de zorg wordt er aandacht besteed aan de complexe problemen die kunnen ontstaan als gevolg van gebruik.

Voor het in kaart brengen van risicofactoren, gebruik én de gevolgen van gebruik is nu een nieuw instrument beschikbaar: de SumID-Q. De opzet van de lijst is aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep en maakt het mogelijk op een prettige manier systematisch het gesprek over gebruik aan te gaan. Om de beoogde visie en gespreksvoering op een juiste wijze uit te kunnen voeren is een korte training een must.

Het instrument is geschikt om af te nemen op indicatie, maar is juist ook bedoeld voor het systematisch screenen van alle cliënten die in zorg zijn. Door het breed toepassen van de SumID-Q krijgt men helderheid over middelenproblematiek op cliëntniveau, en tevens zicht op waar op instellingsniveau nadere preventieve interventies nodig zijn.

Wat meet de SumID-Q?
De SumID-Q brengt in kaart wat de cliënt aan psychoactieve stoffen kent, wat hij/zij er van weet, vindt, wat er in zijn/haar omgeving wordt gebruikt, wat hij/zij eventueel gebruikt en wat de gevolgen van gebruik en de motivatie tot veranderen is. De opzet van het interview maakt het mogelijk om op een open en prettige manier gebruik te bespreken. Daarmee legt het een basis voor eventuele verdere diagnostiek, gespreksvoering, interventies en preventieve maatregelen.

Kijk hier voor meer informatie over het meetinstrument SumID-Q. 

Meetinstrument bestellen?
Bestel het meetinstrument in onze webwinkel. Meer informatie over LVB en verslaving vind je op www.tactuslvbenverslaving.nl.

10. Consultatie
Veel organisaties krijgen in hun werk vroeg of laat wel eens te maken met overmatig middelengebruik. Als medewerker van de Thuiszorg loopt u wellicht tegen een regelmatig beschonken bejaarde aan. Of u ziet als kraamverzorgster een kind dat moet opgroeien bij ouders die drugs gebruiken. Zaken waarbij u niet direct weet hoe te handelen en waar u meer over wilt weten. Bij Tactus bent u dan aan het goede adres. Wij verzorgen op diverse locaties consultaties waar vragen over middelen en verslaving gesteld kunnen worden.

11. Scholingsaanbod voor verloskundige of kraamverzorgende op het gebied van middelengebruik
Deze training gaat in op de schadelijke gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap. Hoe herken je alcoholmisbruik en hoe maak je het bespreekbaar? Wat zijn de risico?s voor het ongeboren kind en moeder? Hierbij wordt ook het FAS-syndroom (Foetaal Alcohol Syndroom) besproken.

Naast alcohol komen ook drugs aan bod in deze cursus evenals de verwijsmogelijkheden die er zijn voor kraamverzorgende of verloskundige

Interesse?
Bent u geinteresseerd in één of meerdere trainingen van Tactus en u wilt meer informatie, neemt u dan contact op met:
Tactus Training en Advies
trainingenadvies@tactus.nl of bel 088 382 28 87