U bevindt zich hier: Home > Maak kennis met > Koffie drinken met collega's > Orthopedagoog Miranda

Orthopedagoog-generalist Miranda

Met een team kundige en fijne collega’s begeleiden en behandelen we jongeren tot 24 jaar met een hulpvraag op het gebied van verslaving. Zelf werk ik in Enschede. De vragen zijn divers en variëren van een preventieve vraag over de werking van middelen tot het uitvoeren van geïntegreerde behandelingen bij jongeren die, als gevolg van gebruik of verslavingsgedrag, vast dreigen te lopen of vastgelopen zijn in het dagelijks leven of hun ontwikkeling. Als regiebehandelaar van het team KVO (kinderen van verslaafde ouders) richt ik mij erop de negatieve impact van gebruikende ouders tot een minimum te beperken en te kijken welke (opvoedings-)ondersteuning er nodig is voor het kind en de ouders.

“Als ik mijn werk zou omschrijven in kernwoorden komt mijn werk in de woorden ‘dynamisch’, ‘verbinding’ en ‘uitdagend’ het best tot zijn recht”.

Ik werk, in de eerste plaats, met dynamische doelgroepen die voortdurend in interactie zijn met de directe omgeving, deze interactie maakt dat mijn werk geen dag saai is of voorspelbaar verloopt. Binnen ‘de jeugdhulpverlening’ speelt sinds januari 2015 de landelijke transitie van de jeugdhulp, wat maakt dat het werkveld volop in beweging is. Samen met gemeenten bekijken we steeds – binnen de kansen en mogelijkheden die er zijn – hoe we jongeren het beste kunnen bereiken. Ik onderhoud veel contacten met jeugdregisseurs, huisartsen, jeugdbeschermers en andere disciplines die actief zijn in de jeugdhulpverlening en ik vind het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor vroegtijdige onderkenning van (mogelijke) verslavingsproblemen.

“Verbinding maken en zoeken is wat ik dagelijks doe”.

Ik denk mee in consultatievragen van interne en externe collega’s en verbind zodoende vragen en antwoorden. Ook de hulpvraag van de cliënt tijdens de intake bespreken we om te komen tot een juiste indicatiestelling en de cliënt zich weet te verbinden met zijn behandeladvies.

Uitdagend is iedere werkdag van de week. Het geeft energie creatief om te gaan met dat wat de dag brengt en oplossingen zoeken voor knelpunten en onvoorziene gebeurtenissen. Gebruik maken van bestaande protocollen en richtlijnen ‘ja’, maar vooral blijven zoeken naar een manier om goed aan te sluiten bij de doelgroep en open staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Iets onmogelijks toch realiseren…en soms veel geduld hebben en de rust bewaren om zodoende de cliënt de ruimte te geven een stap voorwaarts te doen. Uitdagingen genoeg!

Tactus biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Door te blijven leren en ontwikkelen houden we onze ambitie hoog en blijven mensen plezier houden in hun werk. Veel collega’s werken al langere tijd bij Tactus en zijn zeer betrokken. We klaren met elkaar een mooie klus waar gelukkig veel jeugdigen, jongvolwassenen en KVO’ers hun voordeel mee doen.

Miranda Velthuis, orthopedagoog-generalist